-A +A

Werkwijze

 

Psychologische/ psychotherapeutische behandeling

 

In de eerste gesprekken  (kennismaking of intake) praat u met Cinta de Bats over uw klachten en wensen. We praten over wat u al gedaan heeft en wat al helpt om de klachten te verminderen. Ook over wat maakt dat de klachten nog blijven bestaan. Om meer zicht te krijgen op de klachten en de mogelijke behandeling worden vragenlijsten gebruikt. De vragenlijsten worden om de drie maanden of om het half jaar ingevuld om de behandelresultaten te volgen en eventueel bij te stellen.

Na de eerste gesprekken bespreekt Cinta de Bats met u wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Zij maakt een voorstel voor behandeling (behandelingsplan) en kijkt samen met u wat de doelen van de behandeling zijn en hoe die doelen het best kunnen worden bereikt. Ook geeft zij bij benadering aan hoe lang de behandeling gaat duren. Een verdiepend psychologisch onderzoek kan onderdeel van de behandeling zijn. Als we het eens zijn over het behandelplan wordt de behandeling volgens plan uitgevoerd. In het verloop van de behandeling kan het plan indien gewenst en in overleg met u worden bijgesteld. Als u dat wilt, kunnen andere mensen bij de behandeling worden betrokken.

 

De behandeling bestaat uit individuele gesprekken van een uur. De frequentie van de gesprekken worden in overleg bepaald.

 

Behandeltechnieken

 

De klachten kunnen op verschillende manieren worden benaderd:

 • Voorlichting/ uitleg over het ontstaan en gevolgen van de klacht (psycho-educatie).
 • Cognitieve gedragstherapie om de automatische gedachten die de klachten mogelijk in stand houden te ontdekken, te onderzoeken en er beter mee op te gaan met gebruikmaking van gedachten uitdagen met:
  • het GGG(GG)-model: hoe werken gedachten, gevoelens en gedrag op elkaar in en wat kan ik anders denken waardoor ik minder last heb van mijn klachten;
  • met behulp van Inquiry Based Stress Reduction (IBSR): omkeringen van om te leren anders over moeilijke situaties of relaties te denken.
 • Ontspanningsoefeningen om de stress te verminderen en vanuit ontspanning nieuwe uitdagingen aan te durven.
 • Visualisatie-oefeningen (imaginaire exposure) om tot diepere ontspanning te komen.
 • Aandachtgerichte cognitieve therapie (MBCT) om meer afstand te nemen van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties en ze te leren accepteren.
 • Sensorimotor psychotherpie (SP)
 • Oplossingsgericht werken om samen oplossingen te vinden voor wat u wilt bereiken en wat en wie u daarbij kan helpen.
 • Psychotherapie.