-A +A

Algemene informatie

Specialisaties
 
Behandeling

 

Methodiek

Cinta de Bats werkt bij voorkeur evidence based en volgens wat in de  praktijk gebruikelijk is. De uitgangspunten, methodieken en technieken zijn:

 
Samenwerking
 • Lonneke Prins: vrijgevestigd gespecialiseerd psychotherapeut en GZ-psycholoog van Praktijk voor Psychologie Prins te Soest. Zij vervangt Cinta de Bats bij studiedagen, vakantie of ziekte.
 • Bilts Beraad (opgericht 1988): bevordering van overleg en samenwerking tussen zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten in De Bilt - Bilthoven. Het beraad informeert cliënten en verwijzers over het hulpverleningsaanbod.
 
Kwalificaties
 • Klinisch psycholoog BIG.
 • GZ-psycholoog BIG en Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg.
 • Kinder- en jeugdpsycholoog Specialist NIP en Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd.
 • Pedagoog met specialisatie onderwijskunde.
 • Yogadocent.
 
Werkervaring
 • Schoolpsycholoog op scholen voor dove kinderen (SO en VSO) te Haren.
 • Klinisch psycholoog/ GZ-psycholoog bij Rivierduinen (voorheen Robert Fleury Stichting) Algemeen Psychiatrisch Ziekehuis te Leidschendam, afdeling voor doven en slechthorenden (VIA).
 • Klinisch psycholoog/ GZ-psycholoog bij LUMC Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Oegstgeest, afdeling voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met communicatieve problemen (De Vlier).
 • Klinisch psycholoog bij Audiologisch Diagnostisch Centrum te Arnhem, behandeling van tinnitus en adviesdiagnostiek bij kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen.
 • Supervisor Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).
 • Gastdocent psychologie, Postacademisch onderwijs te Leiden.
 • Docent Postacademisch onderwijs, Hogeschool Midden Nederland te Utrecht.
 • Docent Opleiding voor doventolk OVBD te Bunnik.