-A +A

Vergoeding

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren uit de gemeenten De Bilt, Bilthoven, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Wijk bij Duurstede wordt vaak door de gemeente vergoed.  

 

Diagnostiek en behandeling van volwassenen worden in deze praktijk altijd betaald uit de ziektekostenverzekering (basisverzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet). Er zijn twee soorten vergoedingen:

 

- een vergoeding uit de generalistische Basis GGZ (BGGZ) voor lichte, matige en ernstige stoornissen en

- een vergoeding uit de specialistische GGZ (SGGZ) voor complexere en/ of meer risicovolle stoornissen, die gespecialiseerde zorg vragen.

 

Voor de behandeling is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De huisarts bepaalt, eventueel in overleg met de behandelaar, welke vorm van zorg u nodig heeft. De diagnose of een vermoede van een diagnose moet eveneens op uw verwijsbrief staan.

 

Als u binnen de generalistische Basis GGZ wordt behandeld, dan vergoedt de ziektekostenverzekeraar een maximaal bedrag. U betaalt wel zelf eerst uw eigen risico.

 

In de specialistische GGZ wordt de hele behandeling met uw verzekeraar afgerekend in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Ook hierbij betaalt u eerst zelf uw eigen risico.

 

Uw eigen risico is een eenmalig bedrag voor alle zorg (ziekenhuis, fysiotherapie en medicatie). De hoogte van uw eigen risico is deels wettelijk bepaald. U kunt een hoger bedrag met uw ziektekostenverzekeraar hebben  afgesproken. Dit bedrag zal door uw ziektekostenverzekeraar eerst in rekening worden gebracht. Het eigen risicobedrag geldt per kalenderjaar.

 

Boven uw eigen risico wordt de zorg geheel vergoed. De ziektekostenverzekeraar stuurt meestal wel na afsluiting van uw behandeling een rekening naar u, ter inzage zodat u weet wat uw behandeling heeft gekost. De declaratie laat zowel de tijd zien waarin u uw behandelaar heeft gezien, gesproken of ge-emaild (directe tijd) als de tijd die de behandelaar nodig heeft gehad voor voorbereiding, administratieve handelingen, overleggen, telefonische contacten met derden en schrijven van verslagen (indirecte tijd).

 

Het is raadzaam om zelf van tevoren goed te informeren welk deel u vergoed krijgt. Als u uw verzekeraar belt is het goed de BIG-registratie van de behandelaar bij de hand te hebben (Cinta de Bats, BIG-registratienummer: 09049165325).

 

Een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar kunt u vinden op de website van Kies Beter onder Zorgverzekeringen. Meer informatie over de vergoedingsregelingen in de basisverzekering, kunt u vinden op de website van de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

 

De praktijk hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Dit betekent dat als u/ de patiënt niet op een afspraak komt, u/de patiënt niet voor deze afspraak hoeft te betalen. U/De patiënt dient zich een dag vantevoren af te melden.