-A +A

Cinta de Bats

Cinta de Bats is klinisch psycholoogen en werkt in Bilthoven. Ze is gespecialiseerd in de psychotherapeutische behandeling van klachten door tinnitus (oorsuizen), hyperacusis en gehoorsproblemen bij volwassen. Daarnaast behandelt ze mensen met lichamelijk onbegrepen ziekten, mensen met angst- en depressiekklachten en mensen met werkgerelateerde klachten. Ze heeft veel ervaring met diagnostiek (waaronder psychologisch onderzoek) bij kinderen met psychische (en psychiatrische) problemen, in het bijzonder dove en slechthorende kinderen en kinderen met (ernstige) spraak en taalproblemen.

 

 

Opleiding en ervaring

Cinta de Bats is zowel wetenschappelijk als praktisch opgeleid en is klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist en onderwijskundige. Ze heeft een brede belangstelling en veel ervaring in (neuro)psychologisch onderzoek, begeleiding en behandeling. In de behandelingen worden verschillende behandelvormen met elkaar gecombineerd.

 

Belangstelling

Belanstellinggebieden: aandachtgerichte cognitieve therapie (mindfulness: MBCT), trauma psychotherapie (EMDR en sensorimotor psychotherapie) en oplossingsgericht werken.

 

Deskundigheid en kwalificaties

De behandelaar is ingeschreven bij verschillende registers van specialisten en heeft de volgende kwalificaties:

 

Regels voor psychotherapeuten en klinisch psychologen

De behandelaar houdt zich aan de geldende wettelijk regels en de regels van haar beroepsverenigingen: