-A +A

Welkom

Cinta de Bats is klinisch psycholoog. Ze is gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en kinderen die in hun dagelijks leven last hebben van lichamelijke klachten, angst- en somberheidsklachten eventueel in combinatie met tinnitus, gehoorsproblemen, AD(H)D en/ of (jeugd)trauma. In een kennismakings- of intakegesprek bespreekt u met haar waar u last van hebt en wat u wilt veranderen. Uw wensen zijn uitgangspunt van de behandeling. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, aandachtgerichte cognitieve therapie (waaronder mindfulness), sensorimotor psychotherapie (lichaamsgericht werk), EMDR, hypnose, andere effectieve psychotherapieën en e-health. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 

Voor volwassenen met tinnitus en kinderen en is er een wachtlijst voor behandeling van vijf maanden. Voor alle anderen is de wachtlijst zeven maanden. De intake vindt plaats na de wachttijd. Als besloten wordt tot een behandeling begint die zonder wachttijd na de intake.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Alleen aan verzekerden van CZ en Menzis kan ik in 2016, vanwege een ingesteld behandelplafond, geen behandeling meer aanbieden tenzij u schriftelijke toestemming hebt voor behandeling van de betreffende verzekaar. In 2017 geldt dit alleen voor Menzis.

 

Treeknormen wachttijden: "Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen".

 

Psychologiepraktijk Cinta de Bats, Kvk 51966018

 

Aan de inhoud van deze website is de grootste zorg besteed. Toch zijn we niet aansprakelijk voor enigerlei fouten of de gevolgen daarvan.

 

Gerealiseerd door DatWerkt-webdesign