-A +A

Welkom

Cinta de Bats is klinisch psycholoog. Ze is gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en kinderen die in hun dagelijks leven last hebben van lichamelijke klachten, angst- en somberheidsklachten eventueel in combinatie met tinnitus, gehoorsproblemen, AD(H)D en/ of (jeugd)trauma. In een kennismakings- of intakegesprek bespreekt u met haar waar u last van hebt en wat u wilt veranderen. Uw wensen zijn uitgangspunt van de behandeling. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, aandachtgerichte cognitieve therapie (waaronder mindfulness), sensorimotor psychotherapie (lichaamsgericht werk), EMDR, hypnose, andere effectieve psychotherapieën en e-health. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 

Vaste waarnemer is Lonneke Prins. Zij is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06 33 80 93 67 of via haar website: http://praktijkpsychologieprins.nl/

 

Voor volwassenen met tinnitus, kinderen, jeugd en jongvowassenen is er een wachtlijst voor behandeling van zes maanden. Voor alle anderen is de wachtlijst acht maanden. De intake vindt plaats na de wachttijd. Als besloten wordt tot een behandeling begint die zonder wachttijd na de intake.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

 

Treeknormen wachttijden: "Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen".

 

Psychologiepraktijk Cinta de Bats, Kvk 51966018

 

Aan de inhoud van deze website is de grootste zorg besteed. Toch zijn we niet aansprakelijk voor enigerlei fouten of de gevolgen daarvan.

 

Gerealiseerd door DatWerkt-webdesign